atpildymas

atpildymas
atpìldymas sm. (1) 1. KI104, Ds1 atpildyti 1. 2. CII668, H, Sut, N, KII2961 atpildyti 3: Po smerčiai ir tu gausi iš velnio atpìldymą – pilną smalos kaušą Ds. Veizdėkig, kokis ... atpildymas ir gana padarymas ... yra to žmogaus DP574. Tas geram ir piktam atpildymas negal būt be sūdo SPI26. ×3. brš1 atpildyti 4. \ pildymas; atpildymas; dapildymas; išpildymas; papildymas; perpildymas; pripildymas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • dapildymas — ×dapìldymas (hibr.) sm. (1); Sut → 1 dapildyti 1. pildymas; atpildymas; dapildymas; išpildymas; papildymas; perpildymas; pripildymas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpildymas — išpìldymas sm. (1) ×1. SD413, R124 → 1 išpildyti 3: Lengvas įsakymas, sunkus išpildymas LTR(Jnš). Pasmerkimo išpildymas LL31. Palenkiau širdį maną ant ižpildymo prisakymo tavo DP561. Išpildymas ... zokono Mž38. 2. refl. Sut, V.Kudir → 1… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papildymas — papìldymas sm. (1) 1. Sut, S.Dauk → 1 papildyti 2: Augaliniai produktai yra svarbus baltymų papildymo šaltinis rš. ║ tai, kuo papildoma: Autorius atkreipė dėmesį tiktai į trumpojo sąvado papildymus rš. 2. → 1 papildyti 3: Papìldymas nuodais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perpildymas — sm. (1) NdŽ; LL188 → 1 perpildyti. pildymas; atpildymas; dapildymas; išpildymas; papildymas; perpildymas; pripildymas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pildymas — pìldymas sm. (1) 1. K → 1 pildyti 1. ×2. N, K → 1 pildyti 4: Sutarties pìldymas (= vykdymas) NdŽ. Įstatymų pìldymas NdŽ. Pareigos pildymas rš. Pildymas Viešpaties prisakymo DP236. 3. refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pripildymas — pripìldymas sm. (1) KI391; SD43 → 1 pripildyti 1: Dujų pripildymo stotį galima prijungti prie žemo, vidutinio ar aukšto slėgimo dujotiekio vamzdžių rš. Saiko pripildymas LL22. pildymas; atpildymas; dapildymas; išpildymas; papildymas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sąvaras — sm. (1) NdŽ, DŽ1 1. Pšl naginių kraštas su skylutėmis apyvarams įverti: Susivaržyk sąvarus – ko vaikštai su išsižergusiom naginėm! Jnšk. Verk per sąvarą, ir bus gerai Všk. Tiek užbrinkę apyvarai, kad jokiu būdu negalima iš sąvarų ištraukti Ps.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”